Om Skeppshandeln i Sandvik (Nuvarande Sandviks Hamnkrog)

Johan-August Olson kom hem efter 12 år i Rockford Ill, USA år 1904 och köpte Skeppshandeln. 

Aug som han kallades gifte sig med Jenny Alida Johansson från Hjälmestad. 

Tillsammans fick de fem barn. Elmer och Mavis avled i unga år. De tre andra var Marcus (Macke), Alva och John Olof (Olle). 

Efter Johan August död 1948 tog älste sonen Marcus över verksamheten som pågick till början av 60-talet då Marcus och hans hustru Alice flyttade till Stockholm. Sonen Jonny och hans hustru Inga-Britt bodde kvar i huset ytterligare c:a 10 år. 

Huset bytte ägare ett par gånger och under några år var det café och restaurangverksamhet som var väldigt omtyckt. Nu har huset ny ägare och om- och tillbyggnad har skett under senare år, och som jag förstår kommer det att bedrivas fortsatt restaurang-verksamhet, men man vet ju aldrig.

Nedtecknat av Per-Olov Olson som är sonson till Johan August och son till Olle och Margareta Olson.

 

Läs mer

Hamnkaptenen i Sandvik……

……..har bett Byalaget informera om att det inte är tillåtet för boende att lägga avfall i och utanför den container som står vid telemasterna i hamnen. Tyvärr upplever han att det slängs sådant där som hör hemma i den egna tunnan.  Sedan informerar han om att det nu är klart för att bygga ett trädäck … Läs mer

Möte med Trafikverket 17 juni…..

Delar av Byalagets styrelse hade den 17 juni ett möte med vägmästare Jan-Olof Berg, Trafikverket. Anslutningen vid 136:an av den föreslagna gång- och cykelvägen (GC) från Sandvik till Södvik diskuterades.

Ett avstånd från vägkanten på nuvarande väg till den föreslagna GC-vägen bör vara 3-4 meter och passagen över 136:an bör vara på ett säkert avstånd norrut från själva korsningen. Ett avstånd på 20-30 m från korsningen är ett minimum.

GC-vägens anslutning vid Södvik ska planeras i samråd med Trafikverket. Trafikverket kan bidra ekonomiskt till denna anslutning och nämnde också att det finns planer för kanalisering av trafik från norr och söder mot Sandvik. Kanalisering (som vi uppfattar det) innebär att man får en möjlighet att korsa vägen i två steg med en avskiljare mitt i vägen. 

Den föreslagna GC-vägen mellan Sandvik och Södvik bör ansluta på ett avstånd av 5-10 meter öster om korsningen i Sandvik och direkt till GC-vägen från ICA-Trossen.

En arbetsgrupp inom Trafikverket kommer att under hösten att utreda Sandvik-Södvik korsningen liksom ytterligare tre korsningar norr om Köpingsvik.

Därefter fortsatte diskussionerna vid 4-vägskorsningen mellan Sandviks kvarn och ICA-Trossen. Trafikverket höll med om att trafiksituationen är oklar samt att det finns risker för oskyddade trafikanter (gående och cyklande) i korsningen. Byalaget har tidigare framfört förslag om en liten rondell i korsningen vilket enligt Trafikverket inte är aktuellt. Inte heller ett 4-vägsstopp är aktuellt. Trafikverket lovade återkomma om en lösning på trafiksituationen i korsningen.

Byalaget tog också upp problemen med att många kör för fort mellan ICA-korsningen och hamnen. Trafikverket svarade att detta inte är deras ansvar utan polisens.

Välkommen till årsmöte i Sandviks Byalag

När: Lördag 10 juli 2021 kl 0900-1100 Plats: Sandviks Fisk (med Corona avstånd) utomhus vid lämplig väderlek Här hittar ni bakgrundsdokument till årsmötet. Motioner till årsmötet skickas senast den 18 juni till info@sandviksbyalag.se Välkomna Styrelsen i Byalaget.