Om en gravsten på Persnäs kyrkogård……….

Den 24 oktober 1899 förliste det norska fartyget s/s Rutland vid Öra sanka i Misterhults skärgård mellan Oskarshamn och Västervik. En av livbåtarna drev iland vid Gillberga efter 30 timmar i den hårda nord-västliga vinden. Av de sju sjömännen i livbåten avled sex och fem av dessa är begravda på kyrkogården i Persnäs. Läs om mer om detta i Västerviks Tidning. (Källa: Anders Andersson, Kalmar)

Läs mer

Arbetet med södra piren……

Byalaget har länge påpekat behovet av en upprustning av södra piren. Nu pågår detta arbete, vilket varmt välkomnas. Foto: Swante Friberg.

Om Skeppshandeln i Sandvik (Nuvarande Sandviks Hamnkrog)

Johan-August Olson kom hem efter 12 år i Rockford Ill, USA år 1904 och köpte Skeppshandeln. 

Aug som han kallades gifte sig med Jenny Alida Johansson från Hjälmestad. 

Tillsammans fick de fem barn. Elmer och Mavis avled i unga år. De tre andra var Marcus (Macke), Alva och John Olof (Olle). 

Efter Johan August död 1948 tog älste sonen Marcus över verksamheten som pågick till början av 60-talet då Marcus och hans hustru Alice flyttade till Stockholm. Sonen Jonny och hans hustru Inga-Britt bodde kvar i huset ytterligare c:a 10 år. 

Huset bytte ägare ett par gånger och under några år var det café och restaurangverksamhet som var väldigt omtyckt. Nu har huset ny ägare och om- och tillbyggnad har skett under senare år, och som jag förstår kommer det att bedrivas fortsatt restaurang-verksamhet, men man vet ju aldrig.

Nedtecknat av Per-Olov Olson som är sonson till Johan August och son till Olle och Margareta Olson.

 

Läs mer

Hamnkaptenen i Sandvik……

……..har bett Byalaget informera om att det inte är tillåtet för boende att lägga avfall i och utanför den container som står vid telemasterna i hamnen. Tyvärr upplever han att det slängs sådant där som hör hemma i den egna tunnan.  Sedan informerar han om att det nu är klart för att bygga ett trädäck … Läs mer