Rapport om Sandviks Byalags arbete mot mastutbyggnaden…….

Efter årsmötets beslut för en skrivelse till kommunen (se skrivelsen nedan) som innehöll alla  goda argument mot en ny hög mobiloperatörsmast vid badstranden i Sandvik har följande hänt:

Arbetsgruppen för skrivelsen gjorde ett gott arbete och den slutgiltiga skrivelsens lydelse fastslogs av styrelsen. Därefter tog styrelsen kontakt med PO Persson som också är medlem i Byalaget och som har bidragit med sitt kunnande om exploteringsproscessen i stort och med sin erfarenhet av hur Borgholm kommun fungerar specifikt.

Bygglovsansökan kommer att behandlas i Miljö- och Byggnadsnämnden den 29/8. Det finns en stor möjlighet att flera stora partier kommer att avslå ett bygglov p.g.a. mastlägets uppenbara olämplighet.

Tyvärr kan ett sånt beslut endast innebära en fördröjning då andra mastbyggen i kommunen alltid fått grönt ljus av Länsstyrelsen.

Vi har därför flera gånger haft kontakt med bolaget som är ansvarigt för mobiloperatören 3:s utbyggnad. De hävdar att den av oss föreslagna mastplaceringen är tekniskt olämplig. Vi förstår inte på vilket sätt.

Det kan vara så att vår enda kvarvarande förhoppning är att den utdragna rättsprocess (i bästa fall 3 år) som vi argumenterat för och beskrivit i kontakt med bolaget gör att de kan ändra sig.

Vi försöker återkomma med fler detaljer efter 29/8.

För styrelsen Swante Friberg och Jörgen Bödmar.

===========================

Fortsätt läsa ”Rapport om Sandviks Byalags arbete mot mastutbyggnaden…….”

Lungräddning…,..

Hej alla Byalagare

Välkommen till en kurs i Hjärt- och Lungräddning i Byalagets regi.
Plats: Båthuset Sandvik
Kursdatum: 7 augusti 0900-1600, exakt tid, se nedan
Kurslängd: 2 timmar
Antal platser 24 st, fördelat på tre grupper om åtta personer i varje grupp.
Kursavgift: Kostnadsfritt
Kursledare: Monica Ekstrand Bödmar, instruktörsutbildad
Anmälan: epost – monica.ebodmar@gmail.com
Sista anmälningsdag: fredag 2 augusti
Kursintyg:  Erhålls efter genomgången utbildning
 
Efter anmälan återkommer vi med vilken grupp och vilken tid du hamnar i.
Kursinnehåll: Efter kursen kommer du att ha kunskap i Hjärt- och Lungräddning, använda hjärtstartare och ta hand om någon som har fått luftvägsstopp. Vi kommer att öva praktiskt och du får även teoretisk kunskap så att du kan känna dig trygg med vad du ska göra om någon i din närhet behöver din hjälp.
Vänliga hälsningar

Jörgen Bödmar
Sekreterare Byalaget

Verksamhetsberättelse för Sandviks Byalag 2018…….

Byalag har som mål att verka för en positiv utveckling av Sandviks samhälle och värna om den särprägel som utmärker Sandvik. Genom bevakning och remissyttranden ska byalaget stödja Sandviksborna vid övergripande kommunala beslut och privata intressen. Fortsätt läsa ”Verksamhetsberättelse för Sandviks Byalag 2018…….”

Valborgsmässofirandet!

Med ett fantastiskt gynnsamt väder kunde vi värma oss till ett tre gånger så stort majbål än tidigare. Våren sjöngs in av Chorus Mixtus och vårdikt lästes av Johan Barkvall.

Räddningstjänsten tillät oss elda trots torkan. Tack alla frivilliga brandvakter som ställde upp hela natten och tack Lennart K för tillgång till vatten utifall att. Till nästa år måste vi reda ut vad som är ris och grenar så vi slipper se köksstolar, stubbar och stockar i bålet.

Styrelsen Sandviks Byalag

Valborg mm…..

Hej alla valborgsmässofirare!

Vi har fått tillstånd att tända majbrasan, med kravet att vi organiserar brandvakter så länge den brinner med öppen låga. Brasan blir väldigt stor i år, varför vi behöver många som hjälper till att vakta elden. Anmäl intresse till Ronny Cedertorn (tel: 070-569 45 88 eller via mail xcrdro@gmail.com. Ronny fördelar tider och återkommer.

Styrelsen vill samtidigt informera om att byalaget har införskaffat en hjärtstartare med hjälp av sponsorer. Hjärtstartaren som är självinstruerande kommer att sättas upp utanför Hamnkontoret, där också våra sponsorer kommer att framgå. Mer info senare.

Styrelsen