Bär ner mig till sjön…

….uppmanade vokalissan oss i Evergreen Band på lördagkvällen i Sandvikshamn.

Det blev dock inget bad. Men vi var många som fick njuta av gamla godingar och Tommy Löbels finstämda klarinett.

Sandviks Byalag tackar Sandviks Hamnkafé för bidrag till kvällens underhållning och hoppas på ännu fler besökare till nästa år.

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Om Vindkraften i Sandvik

Fotomontage Vindkraft i Sandvik

Under byalagets sommarmöte tyckte flera att det skulle vara bättre att placera det planerade kraftverket  närmare det befintliga och att det skulle ha samma höjd. Dessa synpunkter kommer Göte Niklasson att ta upp med  Helianthemums ledning och med Naturstenskompaniet  innan det är dags för en ny informationsomgång. Niklasson låter också hälsa att det är semestertider och det därför tar ett tag innan besked kommer i denna fråga.

Publicerat i Om Vindkraft i Sandvik | Lämna en kommentar

En innehållsrik lördag…

….som började med traditionell städning av hamnområdet.

Ett 40-tal bybor samlades på eftermiddagen till byalagets sommarmöte.

Trafikfrågor i Sandvik engagerade många, speciellt då husbilsparkeringen i hamnen. Vi uppmanades också att värna vårt valborgsmässobål på Nabben. Inget annat än trädgårdsavfall är tillåtet. Framför allt inte torskrense som ordföranden hittat i en plastpåse. Läs mer

Publicerat i Lite av varje, Om Byalaget i Sandvik | Lämna en kommentar

Gamla flygbilder över Sandvik…..

Gissar 1930-tal. Någon som vet bättre? (Källa: Persnäs Hembygdsförening)

Publicerat i Sandvikiana | Lämna en kommentar

En stenhård upplevelse…

I tisdags hade Naturstenskompaniet öppet hus i Sandvik.

Geologen Jan Mikaelsson pratade mycket kunnigt och engagerat om Ölands geologi och kalkstenshistoria.

Vi fick lära oss att Öland började bildas för sisådär 1.8 miljarder år sedan i trakterna av nuvarande Samoaöarna och att kalkstenen har 500-550 miljoner år på nacken. Det tog naturen 1000 år att bilda 1 mm kalksten! Det har funnits människor på ön i 10.000 år eller under en centimeter i kalkstens-ekvivalenter. 40-60 meter under oss hittar vi urberget i form av granit. Sen följer lager av sten, sandsten, lerskiffrar och överst kalkstenen. Grå om den bildats i en syrefattig miljö. Röd (av järnet) om bottnarna varit levande.

Fyra sorters fossiler hittar vi på Öland; Ortoceratiter, som Linné kallade Ölandsspik, Sandmaskar, Kristalläpplen och Trilobiter eller Ölandsflundror enl. Linné.

Spår av kalkbrytning finns från förkristen tid. Under 1500-talet fanns en stenhuggarby i Delje vid Horns udde där skickliga hantverkare från Europa arbetade för kronan.

Sen var det rundvandring på industrin……..

…..och en tur till bergtäkten i Gillberga. 19 meter djup!

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Om Ölands järnväg……

Lok 11

Läs mer om denna anrika järnväg

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Om Sandviksklint i Ölandsbladet

Sandviks bruk kan bli ett attraktivt centrum i norr

I åtskilliga år har det stått övergivet och förfallet, men nu finns friska idéer för en ny användning av före detta Sandviks bruk, alldeles norr om Sandviks hamn.

Swante Friberg, läkare på Vårdträdet Linden i Kalmar, har hos mljö- och byggnadsnämnden i Borgholm ansökt om ett förhandsbesked för ändring av byggnadsplanen för att skapa ett nybyggnadsområde för huvudsakligen permanentbebyggelse i kombination med näringsverksamhet.

I klartext knappt 20-talet villor tillsammans med exempelvis IT-företag, läkarmottagning och galleriverksamhet.

Swante Friberg har avsikt att förvärva hela den 41 000 kvadratmeter stora, och synnerligen välbelägna, fastigheten av Rolf Sjöström, men vill först ha besked vilka möjligheter som finns för att realisera planerna.

– Tomtmarken, som utgör cirka 25 000 kvadratmeter av fastigheten, är tänkt att uppdelas i en främre rad med 12 tomter om cirka 1 200 kvadratmeter vardera med byggnader på ett och ett halvt plan. Nybyggnationen bör dock dras in ungefär 15 meter från kanten, förklarar Swante Friberg som också har ett förflutet som landskapsarkitekt.

Bruksfastigheten är nämligen belägen alldeles intill Kalmarsund, på en ”hylla” fem, sex meter över vattnet och läget kan därför betecknas som vidunderligt.

– I den inre raden görs tomterna större, mellan 1 700 och 2 000 kvadratmeter, med möjlighet för tvåplanshus, eller möjligen bevarande av de hus som finns där idag. Detta ger möjlighet att kombinera boendet med näringsverksamhet.

Swante Friberg har också skissat på en ny pir med badbrygga nedanför hyllan och nyplantering av oxelträd och bondsyrener. Området med lönnar och almar samt en kallmur i kalksten tänker han behålla i nuvarande omfattning.

– Bostadsfastigheten är i dåligt skick och rivs, medan stenbyggnaden som inrymmer panncentral är i gott skick och efter renovering delvis kan upplåtas för till exempel hembygdsföreningen för en permanent utställning om stenindustrins historia, säger Swante Friberg.

I sin ansökan betonar han att nybyggnation i ett kustnära läge och mitt i ett samhälle kräve hög grad av anpassning till befintlig bebyggelse och byggnadstradition.

– Fasaderna bör huvudsakligen bestå av stående locklistpanel i röda, gul och gråvita kulörer, med begränsade avsnitt av kalksten och tomternas inramning av kallmurar i kalksten och traditionella ribbstaket av trä.

– Fastigheten ger idag ett skräpigt intryck som klart belastar den i övrigt pittoreska miljön, anser den tilltänkte exploatören som avser att riva de flesta av de förfallna industribyggnaderna.

– På flera sätt kommer den föreslagna planen att innebära en miljömässing förbättring, säger Swante Friberg i ansökan som ska behandlas vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 26 oktober.

Fastigheten, Stenninge 15:2, har i den ännu inte antagna översiktsplanen föreslagits för turism- och industriändamål.

En sak är dock säker, vad som än byggs på den gamla brukstomten blir det inte fulare än dagens utseende.

Rolf Nilsson

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Solförmörkelse på Öland….

Solförmörkelse 1954

Per Collinder rapporterar från solförmörkelsen i Kalmar. Vi hör även Sven Olof Olsson rapportera från Kostergården på Sydkoster, Lars Orup från Mykinge försöksgård, Persnäs, Nils Dahlbäck från Sandviks hamn, Lyckås och Nils Linnman från fågelön Stora Karlsö samt reaktioner på solförmörkelsen.

Lyssna på Sveriges Radios reportage här.

Publicerat i Lite av varje, Sandvikiana | Lämna en kommentar