Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för Sandviks Byalag 2017

Styrelsen under verksamhetsåret:

Ordförande: Ronny Cedertorn

Sekr: Maria Assarsson

Kassör: Peter Bagge

Ledamot: Fredrik Lundmark

Ledamot: Britt Niklasson

Suppleant: Ulf Larsson

Tre styrelsemöten har under året hållits den 19/4, 8/7 och 1/10 samt två arbetsmöten.

Händelser under året:

  • Städning av badplatserna genomfördes inför Påsken och årsmötet.
  • Informationsblad om Byalagets verksamhet delades ut under hösten till alla Sandviksbor som inte var medlemmar, medlemmarna informerades via email.
  • Brygga/stege vid södra piren i hamnen som utlovats av Borgholm Energi kunde inte göras då piren först måste repareras. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan.
  • Valborgsmässofirandet anordnades traditionellt på Nabben med körsång av Chorus Mixus och vårtal .
  • Årsmötet tillsatte en grupp för röjning av alvarsmarken vid pumphuset. Gruppen träffades 31 juli för att planera arbetet som skulle genomföras i slutet av april 2018.
  • Sommarmötets grillkväll i Stenhuggarparken fick tyvärr ställas in p g a regn.
  • Byalaget hade under 2017 80 betalande medlemmar.
  • Medlemsregistret har setts över dels för att vi ska nå alla med information via mail och dels med hänsyn till kommande ny lagstiftning (GDPR). (??)

Sandvik 14/6 2018

 

Ronny Cedertorn            Maria Assarsson          Peter Bagge

Fredrik Lundmark           Britt Niklasson