Hamnkaptenen i Sandvik……

……..har bett Byalaget informera om att det inte är tillåtet för boende att lägga avfall i och utanför den container som står vid telemasterna i hamnen. Tyvärr upplever han att det slängs sådant där som hör hemma i den egna tunnan.  Sedan informerar han om att det nu är klart för att bygga ett trädäck … Läs mer

Möte med Trafikverket 17 juni…..

Delar av Byalagets styrelse hade den 17 juni ett möte med vägmästare Jan-Olof Berg, Trafikverket. Anslutningen vid 136:an av den föreslagna gång- och cykelvägen (GC) från Sandvik till Södvik diskuterades.

Ett avstånd från vägkanten på nuvarande väg till den föreslagna GC-vägen bör vara 3-4 meter och passagen över 136:an bör vara på ett säkert avstånd norrut från själva korsningen. Ett avstånd på 20-30 m från korsningen är ett minimum.

GC-vägens anslutning vid Södvik ska planeras i samråd med Trafikverket. Trafikverket kan bidra ekonomiskt till denna anslutning och nämnde också att det finns planer för kanalisering av trafik från norr och söder mot Sandvik. Kanalisering (som vi uppfattar det) innebär att man får en möjlighet att korsa vägen i två steg med en avskiljare mitt i vägen. 

Den föreslagna GC-vägen mellan Sandvik och Södvik bör ansluta på ett avstånd av 5-10 meter öster om korsningen i Sandvik och direkt till GC-vägen från ICA-Trossen.

En arbetsgrupp inom Trafikverket kommer att under hösten att utreda Sandvik-Södvik korsningen liksom ytterligare tre korsningar norr om Köpingsvik.

Därefter fortsatte diskussionerna vid 4-vägskorsningen mellan Sandviks kvarn och ICA-Trossen. Trafikverket höll med om att trafiksituationen är oklar samt att det finns risker för oskyddade trafikanter (gående och cyklande) i korsningen. Byalaget har tidigare framfört förslag om en liten rondell i korsningen vilket enligt Trafikverket inte är aktuellt. Inte heller ett 4-vägsstopp är aktuellt. Trafikverket lovade återkomma om en lösning på trafiksituationen i korsningen.

Byalaget tog också upp problemen med att många kör för fort mellan ICA-korsningen och hamnen. Trafikverket svarade att detta inte är deras ansvar utan polisens.

Välkommen till årsmöte i Sandviks Byalag

När: Lördag 10 juli 2021 kl 0900-1100 Plats: Sandviks Fisk (med Corona avstånd) utomhus vid lämplig väderlek Här hittar ni bakgrundsdokument till årsmötet. Motioner till årsmötet skickas senast den 18 juni till info@sandviksbyalag.se Välkomna Styrelsen i Byalaget.

Byalaget träffar kommunpolitiker i Sandvik

24 mars fick Byalaget besök av tre kommunpolitiker i Sandvik för att informera om tankar och idéer som Byalaget sammanställt i en utvecklingsplan. Politikerna var positiva till vårt engagemang och vår bedömning är att kommunen kommer att genomföra några förslag under 2021 och andra kommer att dröja av budgetskäl. Förslag som diskuterades under dagen var … Läs mer

Medlemsavgiften för 2021….PÅMINNELSE

Till dig som ännu inte hunnit betala medlemsavgiften för 2021. Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem i byalaget. Då är det hög tid att betala medlemsavgiften, som för 2021 är 150 kr/fastighet. Nya medlemmar är också välkomna! Du betalar enklast med Swish 123 494 0979 eller Bg 440966-0. Ange ditt namn och fastighetsbeteckning … Läs mer