1808 Henrik

1808 Henrik 1922

Basfakta

Svensk signal HVNB/SIUK

Svenskt reg. nr: 1808

Längd (m): 24,36

Bredd (m): 6,94

Djupgående (m): 2,38

Riggning/typ: Skonert

Brt: 98,33

Nrt: 85,68

Kort historik

1846: byggd i Köpenhamn på Orlogsværftet av Baadebygmester Richter av ek.

1846-1919: Hemmaorter i Köpenhamn, Aalborg, Ö Hoby, Loftahammar, Åhus, Brantevik

1918: ”För en tid sedan gick genom pressen ett meddelande, att tvenne bröder vid Fårösunds lotsplats, O D och K M K Hamstedt, under en orkanartad storm och synnerligen svåra och livsfarliga omständigheter lyckats borda och i säker hamn föra skeppet HENRIK av Åhus. Fartygets befälhavare, som ansåg sig ha lotsarnas hjältedåd att tacka räddningen av både fartyg och besättning, gjorde anmälan därom till lotsstyrelsen, vilken nu beslutat belöna bröderna Hamstedt med 20 kr vardera. Kan icke lotsstyrelsen på grund av bristande disponibla medel på ett rikligare sätt belöna dylika handlingar, så borde penningarne i stället användas för inköp av någon sorts räddningsmedalj eller annan minnessak till dem som skola belönas. Dessa i pressen lämnade meddelanden om belöningar av 10 à 20 kr till personer, som med verklig livsfara göra allt för att rädda och hjälpa andra, verka enbart löjliga.” (Källa: SST 1978-42-10 ur nr 42-1918)

1919-1936: Hemmaort i Sandvik

1926: Kolliderat med ångfartyget Elisabet, regnr 7013, 6 à 7 nm syd Kåsehuvud. Ångaren gick för halv maskin, styrande ungefär S t O, då ljudet från en mistlur hördes svagt föröver. Maskinen stoppades genast, men då en klar lanterna strax därefter blev synlig, sattes den åter igång, och rodret lades hårt styrbord för att gå klar av det siktade fartyget, som befanns vara en seglare. Då ångaren hunnit förbi detta fartyg, men fortfarande stävade i SO-lig riktning, hördes svagt om babord ljudet av ett annat segelfartygs mistlur, vilket seglade för öppen vind. Maskinen stoppades åter, men omedelbart därefter blev fartygets styrbords lanterna synlig alldeles intill ångaren, varför trots genast vidtagna manövrer sammanstötningen icke kunde undvikas. Ångaren träffades något för om midskepps av segelfartygets stäv, varvid det uppstod en större buckla i bordläggningen. Den bogserades därefter till Ystads redd.

Orsak: endast en av segelfartygets signaler uppfattades på ångaren. Anledningen härtill torde ha varit att en medgående ångare gav mycket täta och långt utdragna signaler. Tidigare från Henrik avgivna signaler hava av allt att döma sammanfallit med den medgående ångarens, varigenom Henriks signaler icke kunnat uppfattas för undvikande av sammanstötningen.

1929: Cert, motor 3-m skonert. 45 hk June Munktell tändkulemotor. Ommätt till 97,62 brt. 77,29 nrt.

1936: Såld till Borgholm

1946: Förlist vid Ljungskärs stång utanför Strupö. Besiktigad 15.1.1946: ligger med förskeppet på 3-4 famnar och endast en ringa del av akterlinjen ligger i vattenbrynet. Botten delvis ur och maskinen ligger antagligen på botten. Förklaras totalt vrak.

Redare/partsredare i Persnäs

EfternamnFörnamnTitel
SjöströmCarl AdrianSkeppare
LarssonAnders August
OlssonJohan Wilhelm
PetterssonJohan August
OlssonAugustHandlare
MagnéCarl Magnus Georg
AnderssonAnders AugustinusSkeppare

Befälhavare i Persnäs

EfternamnFörnamn
SjöströmCarl Adrian
SjöströmCarl Edvin
AnderssonAnders Augustinus

1808 Henrik av Sandvik. Innanför Betty av Böda.
1808 Henrik bogseras ut från Sandviken av Ölands-Nisse med Vågbrytaren 1925-1927.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.