2026 Lilly

Äldre vykort
2026 LILLY ligger två från vänster

Riggning/typ: Slup/jakt/galeas

Byggd 1877 i Värnanäs av A F Bring av ek och fur.

Hemmaort i Sandvik 1915-1918.

1915-1918 var skeppare August Pettersson, Sandvik ägare och befälhavare. 1918 får LILLY Djupvik som hemmaort och skeppare Johan Albert Johansson, Persnäs blir befälhavare. Ägareförändringarna de följande åren är oklara.

(Källa: Anders Andersson, Kalmar)