5510 Vindy

5510 Vindy

Basfakta

Svensk signal: SKED

Svenskt reg. nr: 5510

Längd:

Bredd:

Djupgående:

Riggning/typ:

Brt: 56,26

Nrt: 39,99

Kort historik

1913: Byggd av Olof Olsson av ek. Enligt Martin Karlsson det första fartyget i en serie.

1913-1928: Hemmaorter i Skärhamn, Timmernabben, Loftahammar.

1919: Grundstött vid Grönsund på resa Oxelösund – Vejle med 110 ton tackjärn. När fartyget befann sig syd om Mön uppstod plötsligt en hård pålandsstorm. Befälhavaren var själv nödsakad att lotsa fartyget in i sundet. Det förlorade härunder styrmakten och blev av sjön kastat ur farleden samt tog botten. Det kom strax flott, men blev svårt läck, och rodret förlorades. Det sjönk strax därefter, men besättningen hade dessförinnan gått i livbåten och räddade sig i land. Fartyget har sedermera upptagits och reparerats. Stubbeköbing sjörätt den 22 maj 1919.

1921: På resa Oxelösund – Ronneby med tackjärn strandat utanför Mönsterås under SV hård bris, mindre god sikt. När fartyget befann sig utanför Pataholm, tilltog vinden i styrka, varför man vände nordvart för att söka skydd i inloppet till Mönsterås. Det kom härunder på grund, men lyftes åter av grundet. Lots tillkallades därefter, och med hjälp av lotsarnas motorbåt fördes fartyget in i skyddat läge, varest det sattes på land, emedan det vid grundstötningen sprungit läck, så att det inte kunde hållas läns. Löskölen bortslets, och kölen krossades vid grundstötningen. Orsak: Befälhavaren kände icke farleden tillräckligt bra för att utan biträde av lots navigera fartyget under ogynnsam väderlek. Sjöförklaring den 10 okt 1921 vid RR i Kalmar.

1921: Avförd ur fartygsregistret som förlist, men återinförd i maj 1922.

1928: Hemmaort i Sandviken.

1938: På resa Valdemarsvik – Oskarshamn haft en svårare eldsvåda ombord och övergivits av besättningen, varpå fartyget strandade och blivit vrak.????

1955: Såld till Södertälje.

1969: Fartyget upphuggit. Svårt att utreda vad som hände med henne de sista åren.

Redare/partsredare i Persnäs

EfternamnFörnamnTitel
AnderssonGustaf RudolfSkeppare
AnderssonKarl AlbertLantbrukare
AnderssonKlara ViktoriaÄnka efter GR Andersson

Befälhavare i Persnäs

EfternamnFörnamn
AnderssonGustaf Rudolf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.