6294 Ada lång

Äldre vykort
Vinterupplagda seglare i Sandvik 1924. Från vänster: 2659 Ester, 2026 Lilly, 2533 Vilhelm, 5474 Trio, 4808 Viking, 4836 Vega, 6294 Ada. Längst till höger i ”Köket” ligger 6016 Martin.

Basfakta

Svensk signal: –

Svenskt reg. nr: 6294

Längd (m): 16,37

Bredd (m): 5,93

Djupgående (m): 1,81

Riggning/typ: Motorgaleas

Brt: 37,71

Nrt: 29,43

Kort historik

1901: Byggdes i Nauvo, Finland i furu.

1901-1920: Hemmaort i Raumo.

1920: Hemmaort i Sandviken.

1933: På resa mellan Nynäshamn och Västervik med dellast av bensin och oljor; haveri på Mysingen. Redogörelse: Den 16 feb 1933 var fartyget färdiglastat och hade intagit 125 fat bensin och oljor och avgick fredagen den 17 vid tvåtiden på middagen. Just innan Måsknuv hade passerats, förmärktes en stöt i förskeppet, och senare berördes propellern av något föremål, varför befälhavaren genast gick ut ur styrhytten för att undersöka anledningen och såg då något som välte i kölvattnet i form av ett grövre isstycke. Strax därefter upplyste besättningsmannen att det var vatten i skansen. Befälhavaren gick omedelbart föröver för att undersöka saken och märkte då att vattnet steg oroväckande och man började genast pumpa. 

Oaktat detta steg vattnet, varför det efter en halvtimmes pumpning beslöts att försöka sätta fartyget på land. Då vattnet steg i fartyget stoppade motorn. Allteftersom fartyget vattenfylldes sjönk förskeppet. Man tänkte försöka få fartyget in under Lökviksholmen i skyddat läge med sandbotten, men fartyget förlorade styrkraften och vände stäven mot vinden och drev med svåra överhalningar och risk att varje ögonblick kantra, varför det beslöts, då fartyget var nära ett lågt skär, att gå i livbåten, som tidigare sjösatts. 

Fartyget var då i sjunkande tillstånd med fördäcket under vatten. Man uppehöll sig i närheten av fartyget tills hon fått grundkänning, varefter hon med några hugg kastades upp på grundet. Då mörkret föll på, och vinden ökade i styrka med snöbyar, beslöt man att söka till land, vilket uppnåddes efter cirka 3 timmars rodd. Överisade kom man i land utanför Nynäshamn. 

Lördagen den 18 fick man en fiskare att sätta ombord besättningsmännen i fartyget, som var uppkastat högt upp på grundet. Luckskalkningarna var sprängda, och rodret avhugget, men största delen av lasten syntes vara i behåll. Det beslöts, att Neptunbolaget skulle sända i Sandhamn stationerade bärgningsångaren Valkyrian för att söka bärga vad som kunde bärgas. Först den 20 kunde man på grund av ishinder komma ut till fartyget, som då befanns vara fullständigt vrak. På grund av den höga sjön, som alltjämt överspolade skäret, kunde inget bärgas undantagandes ett bensinfat. Däcksmotorn syntes med ett stycke av däcket stod på skäret, medan propellermotorn låg nedanför skäret.

Finns med i ”Öländska Segel”, sid. 98.

Redare/partsredare i Persnäs

EfternamnFörnamnTitel
JohanssonCarl LudvigSkeppare
OlssonJohan WilhelmLantbrukare
NilssonSigneFru
MagnéKarl Magnus GeorgeDisponent

Befälhavare i Persnäs

EfternamnFörnamn
JohanssonCarl Ludvig
NilssonAugust Adrian

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.