Blogg om vad ni tycker om vegetationen i Sandvik

Här kan ni skriva vad ni tycker om denna fråga. En bybo tycker t.ex. att Sandvik håller på att förbuskas.

======================

Under byalagets sommarmöte den 9 juli diskuterades skötseln av vissa naturområden i Sandvik. Det framkom då att Borgholms kommun har gett Vägföreningen i uppdrag att sköta t.ex Stenhuggarparken. Ett annat område som Vägföreningen enligt uppgift får sköta för kommunens räkning är marken väster om badplatsen mellan vägen mot Nabben och sundet.

På denna mark finns ett flertal oxlar som kommer att skymma utsikten över sundet och som därför skulle behöva fällas eller beskäras. Vid sommarmötet erbjöd ordföranden att Byalaget skulle kunna ta fram ett förslag på vilka träd som bör bevaras, beskäras och fällas inom detta område.

Detta förslag skall tillställas Vägföreningens nästa årsmöte som skall besluta om vidare åtgärder, som t.ex att Byalaget får i uppdrag att fälla eller beskära vissa träd.

Alla intresserade var välkomna att den 11 juli göra en gemensam översyn av området och föreslå vad som skulle behöva göras.

Ett tiotal personer ställde upp (se bilden nedan). Resultatet av denna övning blev att de oxlar som föreslås bli bevarade märktes ut med vit färg och att övriga träd eller buskar föreslås tas bort.

Detta förslag kommer som sagt att överlämnas till Vägföreningens styrelse för vidare hantering vid nästa årsmöte.

Alla som har synpunkter på förslaget eller frågor, bör höra av sig till någon i Vägföreningens eller Byalagets styrelse.

Ni kan också kommentera direkt i denna blogg.

oxlar

2 reaktioner till “Blogg om vad ni tycker om vegetationen i Sandvik”

 1. Träd bör finnas men de skall inte skymma horisontlinjen. Oxel är ett träd som även det bör hållas efter för det sprider sig och där det förstör utsikten för många boende.

 2. Kommer Sandvik att omslutas av allt högre träd som förändrar byns kala karaktär av vindpinat västkustsamhälle och som dessutom skymmer utsikter? Tiden är mogen för att vi boende kommer fram till en enkel och lättförstått regelverk.
  Sommarmötets beslut om hur frågan med oxlarna ska hanteras är ett bra exempel på samverkan mellan sommarboende och fastboende eftesom medlemskapet i Vägsamfälligheten är obligatorisk och alla där kan ta del av träddiskussionen. Mer av detta!
  Hur ska det framtida Sandvik då se ut? Vilka träd ska bannlysas och vilka ska uppmuntras? Hur hanterar vi de av almsjukan döende almarna?
  FÖRSLAG: Bannlysas ska ädelgranar och storväxta lönnar.
  Uppmuntras ska Oxel, tuktade syre’nhäckar samt rosenhäckar.
  Kom med Era förslag! Hälsningar Swante Friberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.