Blommande vägkanter i Sandvik…….

I samband med Sandviks byalags årsmöte 2019 kom frågan om skötseln av byns vägkanter upp och sen dess har flera Sandviksbor visat intresse för frågan.

Vägkanter är betydelsefulla för den biologiska mångfalden och används av många växter och djur som livsmiljö, spridningskorridor och födoresurs. Att sköta vägkanter på rätt sätt är en ”gratis” möjlighet att bidra till biologisk mångfald.

Omsorg om den biologisk mångfalden innebär ett stabilare ekosystem för alla på sikt och för sandviksborna att vi kan glädjas åt blommande vägkanter hela sommaren.

För att hitta en skötselmetod som passar för Sandvik vände sig byalaget till Eva Ditlevsen som är miljöspecialist vid Trafikverket. Mot bakgrund av bl.a. Trafikverkets rekommendationer har följande preliminära skötselplan av vägkanterna i Sandvik tagits fram:

  1. För vägkanter i anslutning till bebyggd tomtmark: 15 cm klipphöjd i maj/juni och slåtter av hela vägområdet från mitten av augusti till november.
  2. För övriga vägkanter: 20-40 cm klipphöjd och 1,2 meters bredd i maj/juni med undantag av områden där högväxande gräsarter dominerar, som klipps till 15 cm. Slåtter av hela vägområdet från mitten av augusti till november.

Byalaget kontaktade Vägföreningen i Sandvik som ställde sig positiva till att pröva denna skötsel under en provperiod av 3 år från och med i år.

Ölandsbladet 7 juni 2020
Vallmogatan 11 juli 2020 (Foto: Per Thege)
Vallmogatan 11 juli 2020 (Foto: Per Thege)
Södra Långgatan 11 juli 2020 (Foto: Per Thege)
Norra Långatan 11 juli 2020 (Foto: Swante Friberg)
En utmärkt (!) vägkant (Foto: Swante Friberg)

För er som är intresserade av dessa frågor finns många källor på nätet bl.a:

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo—for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/artrika-vag–och-jarnvagsmiljoer/

Blomrika vägkanter på Facebook: https://www.facebook.com/groups/2477956012530786/?post_id=2748915088768209

Hör gärna av er till Byalaget om ni har synpunkter, förslag eller vill bidra på något vis. Skicka gärna en bild på en blommig vägkant i Sandvik.

Swante Friberg och Per Thege

Sandviks byalag

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.