Caroline

Caroline

Ett öländskt fartyg som pga sin ringa storlek ej finns medtaget i de officiella skeppslistorna.

Byggd i Svendborg 1891 som dansk tulljakt.

Hörde hemma i Pataholm på 1920-talet.

1932 köptes fartyget till Borgholm och fyra år senare fick Caroline hemmahamn i Sandviken och ägdes då av skepparen Edvin Johansson i Stenninge. Mellan 1941 och 1949 ägdes och fördes hon av skepparen Erik Jansson i Gillberga, som stolt kallade sig kapten och bar vit uniformsmössa. Caroline såldes till Västervik 1949 och blev då ombyggd till lustsegalare (Källa: Slutseglat, Anders Nilsson).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.