Om Sandviksklint i Ölandsbladet

Sandviks bruk kan bli ett attraktivt centrum i norr I åtskilliga år har det stått övergivet och förfallet, men nu finns friska idéer för en ny användning av före detta Sandviks bruk, alldeles norr om Sandviks hamn. Swante Friberg, läkare på Vårdträdet Linden i Kalmar, har hos mljö- och byggnadsnämnden i Borgholm ansökt om ett … Läs mer

Solförmörkelse på Öland….

Per Collinder rapporterar från solförmörkelsen i Kalmar. Vi hör även Sven Olof Olsson rapportera från Kostergården på Sydkoster, Lars Orup från Mykinge försöksgård, Persnäs, Nils Dahlbäck från Sandviks hamn, Lyckås och Nils Linnman från fågelön Stora Karlsö samt reaktioner på solförmörkelsen. Lyssna på Sveriges Radios reportage här.