Information om vindkraftprojektet Stenninge 2

Från Helianthemum Vind AB har byalaget fått följande information.

Det har gått mycket lång tid sedan vi hade någon ny information om projektet. Det beror på att det överklagande bygglovet tog lång tid att behandla, särskilt som ärendet drevs till högsta instans. Överklagandet avslogs och bygglovet vann laga kraft i slutet av 2012. Därefter har det varit många turer kring elnätsanslutning och val av aggregat. Till slut så har pusselbitarna fallit på plats och vi förbereder nu som bäst för uppförandet av den nya maskinen.

Läs mer

Nytt om vindkraften i Sandvik…..

Till boende i Stenninge-Sandvik

Information om vindkraftprojektet Stenninge 2

Hej,

Helianthemum Vind, som äger vindkraftverket i Stenninge, vill passa på och informera lite om vindkraftprojektet Stenninge 2 så här inför hösten.

Bygglov för vindkraftverket beviljades av Borgholms kommun 23 juni 2010. Det har diarienr L 2009‐0479 och är §185 i bygg‐ och miljönämndens protokoll från sammanträdet 23 juni. Anmälan enligt miljöbalken godkändes samtidigt. Även strandskyddsdispens har beviljats. Bygglovsansökan lämnade vi i början av oktober 2009.

Läs mer

Nytt om vindkraften….

Fotomontage Vindkraft i Sandvik

E-post från ordföranden i Sandviks byalag till Göte Niklasson, Helianthemum Vind AB, 31/10/2010

Hej Göte!

Nu är det snart sommar igen och jag hoppas Edra planer om Sandviksverket har gått i lås.

Långfredag har vi i Byalaget vårt årsmöte och jag har på dagordningen en punkt avseende ”lägesrapport för vindkraftverk 2”.

Jag hoppas att Du kortfattat kan maila mig om hur situationen är i dag och ev. tidplan för projektet.

Du kan också nå mig på telefon 0485-26364

Läs mer

Om Vindkraften i Sandvik

Under byalagets sommarmöte tyckte flera att det skulle vara bättre att placera det planerade kraftverket  närmare det befintliga och att det skulle ha samma höjd. Dessa synpunkter kommer Göte Niklasson att ta upp med  Helianthemums ledning och med Naturstenskompaniet  innan det är dags för en ny informationsomgång. Niklasson låter också hälsa att det är semestertider och det … Läs mer