Erik Persson

Erik Persson anställdes som kamrer vid stenindustrin i Sandvik 1938 och blir disponent vid Ölands Sandviks Bruks AB omkring 1942. År 1960-61 avlider Erik Persson endast 48 år gammal efter en svår sjukdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.