GDPR, Intresseföreningen Sandviks Byalag – rutiner och regler

Intresseföreningen Sandviks Byalag (org. nr. 802518-4220) följer Dataskyddsförordningens regler (GDPR) om behandling av personuppgifter. Nedan finns de rutiner som används.

Vilka uppgifter samlas in?

Sandviks Byalag samlar in följande uppgifter om sina medlemmar:

– Namn, adress, postort, telefonnummer samt e-postadress

– Registeruppgift om fastighet ägd av medlem

Hur länge sparas uppgifterna?

De insamlade uppgifterna sparas under medlemskapet. Alla medlemmar kan när som få ta del av de uppgifter som finns sparade.

Vilka har tillgång till uppgifterna?

Den för tiden aktuella styrelsens ledamöter har tillgång till samtliga uppgifter om medlemmarna. 

Hur lagras uppgifterna?

Samtliga uppgifter lagras i Google Work Space (molnlagring) inom EU/EES och omgärdas av säker inloggning med möjligheter till två-faktor autentisering.

Vad ska uppgifterna användas till?

Uppgifterna används till att kommunicera med medlemmarna i olika syften inom ramen för byalagets intresseområden och inriktning. Vidare används de för att dokumentera medlemsavgifter.

De insamlade uppgifter varken säljs eller upplåts till tredje man/aktör. 

Rutiner för hantering av uppgifterna

När medlemskapet inleds informeras samtliga om villkoren för hur ovan uppgifter hanteras tillsammans med information om hur de kan få ta del av de uppgifter som finns, få dessa raderade eller ändrade. Om medlem avslutar sitt medlemskap kommer uppgifterna att avregistreras. 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är styrelsen. Kommunikation i GDPR frågor kan ske till följande e-postadress sekreterare@sandviksbyalag.se 

Om någon medlem har synpunkter på hur Sandviks Byalag hanterar de insamlade uppgifterna så kan de kontakta Integritetsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se

Styrelsen 2020-06-19