MIDSOMMARFIRANDE 2013?

Peter Hermeth har under en lång följd av år förtjänstfullt ansvarat för anordnande av midsommarfirandet i Stenhuggarparken och Byalaget framför sitt varma tack för Peters engagemang!

Peter vill nu lämna över stafettpinnen. Kanske till någon med yngre barn som är intresserad av att upprätthålla traditionen.

Om Du är intresserad, tag kontakt med Ingemar Tesch ingemar.tesch@gmail.com 070-4661895.

Finner inte Byalaget någon som är intresserad kommer denna tradition att upphöra vilket vore mycket tråkigt.

Sandvik 2012-08-01

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.