Om Sandviksklint i Ölandsbladet

Sandviks bruk kan bli ett attraktivt centrum i norr

I åtskilliga år har det stått övergivet och förfallet, men nu finns friska idéer för en ny användning av före detta Sandviks bruk, alldeles norr om Sandviks hamn.

Swante Friberg, läkare på Vårdträdet Linden i Kalmar, har hos mljö- och byggnadsnämnden i Borgholm ansökt om ett förhandsbesked för ändring av byggnadsplanen för att skapa ett nybyggnadsområde för huvudsakligen permanentbebyggelse i kombination med näringsverksamhet.

I klartext knappt 20-talet villor tillsammans med exempelvis IT-företag, läkarmottagning och galleriverksamhet.

Swante Friberg har avsikt att förvärva hela den 41 000 kvadratmeter stora, och synnerligen välbelägna, fastigheten av Rolf Sjöström, men vill först ha besked vilka möjligheter som finns för att realisera planerna.

– Tomtmarken, som utgör cirka 25 000 kvadratmeter av fastigheten, är tänkt att uppdelas i en främre rad med 12 tomter om cirka 1 200 kvadratmeter vardera med byggnader på ett och ett halvt plan. Nybyggnationen bör dock dras in ungefär 15 meter från kanten, förklarar Swante Friberg som också har ett förflutet som landskapsarkitekt.

Bruksfastigheten är nämligen belägen alldeles intill Kalmarsund, på en ”hylla” fem, sex meter över vattnet och läget kan därför betecknas som vidunderligt.

– I den inre raden görs tomterna större, mellan 1 700 och 2 000 kvadratmeter, med möjlighet för tvåplanshus, eller möjligen bevarande av de hus som finns där idag. Detta ger möjlighet att kombinera boendet med näringsverksamhet.

Swante Friberg har också skissat på en ny pir med badbrygga nedanför hyllan och nyplantering av oxelträd och bondsyrener. Området med lönnar och almar samt en kallmur i kalksten tänker han behålla i nuvarande omfattning.

– Bostadsfastigheten är i dåligt skick och rivs, medan stenbyggnaden som inrymmer panncentral är i gott skick och efter renovering delvis kan upplåtas för till exempel hembygdsföreningen för en permanent utställning om stenindustrins historia, säger Swante Friberg.

I sin ansökan betonar han att nybyggnation i ett kustnära läge och mitt i ett samhälle kräve hög grad av anpassning till befintlig bebyggelse och byggnadstradition.

– Fasaderna bör huvudsakligen bestå av stående locklistpanel i röda, gul och gråvita kulörer, med begränsade avsnitt av kalksten och tomternas inramning av kallmurar i kalksten och traditionella ribbstaket av trä.

– Fastigheten ger idag ett skräpigt intryck som klart belastar den i övrigt pittoreska miljön, anser den tilltänkte exploatören som avser att riva de flesta av de förfallna industribyggnaderna.

– På flera sätt kommer den föreslagna planen att innebära en miljömässing förbättring, säger Swante Friberg i ansökan som ska behandlas vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 26 oktober.

Fastigheten, Stenninge 15:2, har i den ännu inte antagna översiktsplanen föreslagits för turism- och industriändamål.

En sak är dock säker, vad som än byggs på den gamla brukstomten blir det inte fulare än dagens utseende.

Rolf Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.