Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Säsongen slut…..

Nu är båtarna på land.

Foto: Ronny Cedertorn

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Sandviks byalag….

……har antagit uppmaningen att flagga för miljön och till stöd för Greta under FN:s klimatkonferens. Därför är flaggan nu i topp i Stenhuggarparken. Initiativtagare är Vedborn Alpacka och uppmaningen sprids nu i hela landet.  Se tidigare klipp från Ölandsbladet.

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Flagga för klimatet!!!

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Sandvik redo för Skördefesten…..

  • Foto: Ronny Cedertorn
Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar

Rapport om Sandviks Byalags arbete mot mastutbyggnaden…….

Efter årsmötets beslut för en skrivelse till kommunen (se skrivelsen nedan) som innehöll alla  goda argument mot en ny hög mobiloperatörsmast vid badstranden i Sandvik har följande hänt:

Arbetsgruppen för skrivelsen gjorde ett gott arbete och den slutgiltiga skrivelsens lydelse fastslogs av styrelsen. Därefter tog styrelsen kontakt med PO Persson som också är medlem i Byalaget och som har bidragit med sitt kunnande om exploteringsproscessen i stort och med sin erfarenhet av hur Borgholm kommun fungerar specifikt.

Bygglovsansökan kommer att behandlas i Miljö- och Byggnadsnämnden den 29/8. Det finns en stor möjlighet att flera stora partier kommer att avslå ett bygglov p.g.a. mastlägets uppenbara olämplighet.

Tyvärr kan ett sånt beslut endast innebära en fördröjning då andra mastbyggen i kommunen alltid fått grönt ljus av Länsstyrelsen.

Vi har därför flera gånger haft kontakt med bolaget som är ansvarigt för mobiloperatören 3:s utbyggnad. De hävdar att den av oss föreslagna mastplaceringen är tekniskt olämplig. Vi förstår inte på vilket sätt.

Det kan vara så att vår enda kvarvarande förhoppning är att den utdragna rättsprocess (i bästa fall 3 år) som vi argumenterat för och beskrivit i kontakt med bolaget gör att de kan ändra sig.

Vi försöker återkomma med fler detaljer efter 29/8.

För styrelsen Swante Friberg och Jörgen Bödmar.

===========================

Fortsätt läsa

Publicerat i Om Byalaget i Sandvik | Lämna en kommentar

Årsmötesprotokoll Sandviks byalag…..

Fortsätt läsa

Publicerat i Om Byalaget i Sandvik | Lämna en kommentar

Kursen i hjärt- och lungräddning är…….

……fulltecknad. Vi återkommer med flera tillfällen nästa sommar.

Byalaget i Sandvik.

Publicerat i Om Byalaget i Sandvik | Lämna en kommentar

Lungräddning…,..

Hej alla Byalagare

Välkommen till en kurs i Hjärt- och Lungräddning i Byalagets regi.
Plats: Båthuset Sandvik
Kursdatum: 7 augusti 0900-1600, exakt tid, se nedan
Kurslängd: 2 timmar
Antal platser 24 st, fördelat på tre grupper om åtta personer i varje grupp.
Kursavgift: Kostnadsfritt
Kursledare: Monica Ekstrand Bödmar, instruktörsutbildad
Anmälan: epost – monica.ebodmar@gmail.com
Sista anmälningsdag: fredag 2 augusti
Kursintyg:  Erhålls efter genomgången utbildning
 
Efter anmälan återkommer vi med vilken grupp och vilken tid du hamnar i.
Kursinnehåll: Efter kursen kommer du att ha kunskap i Hjärt- och Lungräddning, använda hjärtstartare och ta hand om någon som har fått luftvägsstopp. Vi kommer att öva praktiskt och du får även teoretisk kunskap så att du kan känna dig trygg med vad du ska göra om någon i din närhet behöver din hjälp.
Vänliga hälsningar

Jörgen Bödmar
Sekreterare Byalaget
Publicerat i Om Byalaget i Sandvik | Lämna en kommentar

Golfmästerskap!

Publicerat i Lite av varje | Lämna en kommentar