Protokoll fört vid sommarmöte i Sandviks Byalag 2014-07-12

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Ingemar Tesch och sekreterare valdes Marianne Wester.

3. Att jämte ordförande att justera dagens protokoll valdes Gunnel Persson och Dag Nial.

4. Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

5. Peter Bagge meddelade att byalagets ekonomi är stabil. Tillgångarna uppgår till 8 739 kronor Det finns inga skulder. 22 personer har hittills betalat årsavgift för 2014. Alla inbetalningskort har ännu inte delats ut, kvarvarande kommer att delas ut den 13 juli. Årsavgift för 2013 har betalats av 91 personer.

6. Ordförande informerade om pågående stadgeändring, att flytta årsmötet från långfredagen och istället ha årsmöte den andra lördagen i juli då fler personer kan närvara. Ändring av stadgar ska ske på två möten och ändringen bifölls på årsmötet och bifölls även på dagens sommarmöte. Beslut togs att ändra stadgarna.

7. Ordförande informerade att tidigare motion om en badbrygga vid stranden inte kommer att byggas och motionen är återtagen.

8. Pirengruppen, angående en badstege vid piren, Ulf Törnqvist och Svante Friberg, meddelade genom Ulf Törnqvist att ingen kontakt har tagits med Borgholms Kommun. Eje Lindbäck informerade att tidigare kontakter med kommun om badstege vid piren har fått avslag. Uppdraget ligger dock kvar och Ulf Törnqvist tar kontakt med Borgholms Kommun.

9. Ordförande informerade om Valborgsmässofirandet, i likhet med tidigare år sjöng kören. Trots bra väder var det färre besökare i år.

10. Ordförande informerade om städningen som ägt rum under dagen. Det hade funnits förhållandevis lite skräp att ta hand om.

11. Övriga frågor,

Midsommarfirande i Sandvik

Ordförande informerade om det uteblivna midsommarfirande i Sandvik, många Sandviksbor saknade detta och vill gärna att midsommarfirandet ska finnas kvar. Ordförande informerade om att styrelsen inte kan hålla i midsommarfirande utan att det måste finnas ett engagemang från medlemmar i byalaget.

Beslut togs att utse en kommitté som håller i midsommarfirandet 2015.

Frivilliga som anmälde sig att ansvara var.

– Robert Watt (sammankallande)

– Marianne och Bo Wikström

– Gunvi och Christer Hessling

– Kristina Andersson

Kostnader för spelmän och övriga utgifter står byalaget för.

Vägföreningen

Information har kommit från vägföreningen om asfaltering. Ordförande                                                                                     sätter upp denna på byalagets informationstavla vid ICA.

Leif Persson informerade att monumenten i parken behöver målas. Leif har färg kvar sen tidigare och på tisdag den 15e juli kl 10,00 blir det målning. Ett antal frivilliga anmälde sig.

Göran Friman, informerade om skylten på Sjölundsvägen om känslig natur har ramlat. Han anmäldes sig som frivillig tillsammans med son och svärsöner att sätta upp skylten.

Frågor om telemasten vid pumphuset. Många överlaganden hade inkommit till Borgholms Kommun och uppsättning av masten blir troligtvis inte av. Göran Friman föreslog att mötet skulle föreslå en ny plats för en telemast. Platser som föreslogs var vid reningsverket eller vid de två vindkraftverken.

Peter Hermeth informerade om att det var skräpigt vid återvinningsstationen bl a fanns säckar med trädgårdsavfall. Ordförande informerade att det inte är byalagets ansvar.

Ordförande påminde om kvällens sommarfest i parken, vid regn skulle grillningen ställas in, och förklarade mötet avslutat.

Sandvik 2014-07-12

Marianne Wester

Justeras:

Ingemar Tesch

Gunnel Persson

Dag Nial

3 tankar på “Protokoll fört vid sommarmöte i Sandviks Byalag 2014-07-12”

  1. Hej Sandviks Byalag!
    I ÖB kunde man i tisdags läsa om att stege/badbrygga/plattform i Sandvik är på tapeten igen. Jag har kikat lite på denna hemsida, men inte hittat någon info. Däremot att ”pirengruppen” upplösts eftersom arbetet avstannat.
    Skulle vilja veta lite mer om detta för en notis på Persnäsportalen.
    Vänligen Anita Tingskull

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.