Rapport om ny mobilmast i Sandvik

Till mötet den 22 november kom ca 30 personer. Mats Persson från Telenor (som representerar N4M som är ett samarbete mellan Telenor och Tele2) gick igenom hur signalerna från masten går och var i Sandvik en mast bör placeras för optimal effekt. Problemet är topografin i Sandvik där det på grund av höjdskillnaden är svårt att nå ner med radiovågorna till hamnområdet från en mast placerad vid exempelvis vindkraftverken.

Mastens utseende diskuterades också och många förvånades hur lite plats den egentligen tog upp på marken. Mats lämnade bilder på en liknande mast som satts upp i Falsterbo. Dessa bilder finns att beskåda hos Håkan Jonsson för den som är intresserad. Håkan eller undertecknad kan också efter bästa förmåga svara på ev. frågor. Vi kan också samla ihop frågor och vidare befordra dem till Mats på Telenor.

Den nya masten i Knisa kom på tal. Enligt Telias hemsida är en mast i Knisa under byggnad. Efter att Mats undersökt saken närmare är det inte frågan om en ny mast utan om en uppgradering till 4G täckning i den befintliga masten från Telias sida. Tyvärr är en inplacering för N4M i den masten inte möjlig.

Lennart Königsson nämnde att han gärna kan tänka sig att upplåta mark på sin fastighet Stenninge 6:11 till en mast. Mats lovar att undersöka huruvida det är möjligt att få till bra täckning ner mot hamnområdet från den platsen utifrån kommunens krav. Nämnas kan att på en sådan plats kommer det inte vara aktuellt med den masttyp som är avsedd för hamnen utan en vanlig fackverksmast som då kommer att bli avsevärt mycket högre.

Efter mycket diskussion runt olika förslag röstade ca 90% av deltagarna för en lösning med en mast på ca 28 meter i hamnområdet.

Dialogen med Mats på Telenor kommer att fortsätta angående ett nytt förslag från N4M’s sida gällande förbättrad mobiltäckning i Sandvik.

För mer information:

Ingemar Tesch

ingemar.tesch@gmail.com,

tel. 070 466 18 95

Håkan Jonsson

hakanjons@telia.com,

tel.070 318 10 07

3 reaktioner till “Rapport om ny mobilmast i Sandvik”

 1. När vi läste rapporten från mötet den 22 nov på Byalagets anslagstavla vid affären blev vi mycket förvånade och upprörda över Ingemar Teschs sammanfattning att ca 90 % av mötesdeltagarna röstade för en lösning med en mast på 28 m i hamnområdet. Någon rösträkning gjordes aldrig och uppskattningen är grovt felaktig. Om denna skrivelse-rapport används som stöd för Telenors kontakter med Borgholms Kommun är det mycket olyckligt.

  Den sammanfattning om mötets förslag om lämpliga platser för mobilmast som Mats Persson på Telenor själv gjorde som avslutning på mötet och skrev ner på tavlan gjordes i följande prioriteringsordning:

  1. Knisa Mosse
  2. Lennart Königssons mark Stenninge 6:11
  3. Hamnområdet

  Mats o Inger Ekelund

  1. Som framgår av rapporten är Knisa Mosse inte ett alternativ och inte Stenninge 6:11 heller om det är bättre mottagning i hamnen man är ute efter, återstår alltså hamnområdet. Av de ca 30 deltagare på mötet vidhåller jag att ca.90% var för
   hamnområdeslösningen. Om detta är grovt felaktigt vore det intressant att veta hur Mats och Inger uppfattade intresset för hamnområdeslösningen.

 2. Hej en liten reflektion till rapporten. Först har Borgholms kommun sagt nej till mast i hamnen. Sedan de 90% som sa ja till masten i hamnen har nästan alla sakt nej till masten vid gamla pumphuset efter Hamngatan. Och av de fåtal som kom från den här sidan av byn var inte majoriteten positiv till en mast i hamnen. Tyvärr var deltagandet från sandviksbruksgata minimalt och man kan ju undra hur dom ställer sig. Det är nog så att alla vill ha bättre täckning på sitt mobila bredband men ingen vill se masten. Den tilltänkta masten var enl. mitt tycke tilltalande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.