Verksamhetsberättelse för Sandviks Byalag 2018…….

Byalag har som mål att verka för en positiv utveckling av Sandviks samhälle och värna om den särprägel som utmärker Sandvik. Genom bevakning och remissyttranden ska byalaget stödja Sandviksborna vid övergripande kommunala beslut och privata intressen.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Ronny Cedertorn

Sekreterare: Maria Assarsson

Kassör: Peter Bagge

Ledamot: Johan von Reis

Ledamot: Per Thege

Suppleant: Ulf Larsson

Fyra styrelsemöten har hållits under året, dvs 30/3, 24/6 12/8 och 29/9.

Antalet medlemmar är oförändrat 80, vilket innebär att 73% av fastigheterna i Sandvik är medlemmar i byalaget. Årsavgiften har varit oförändrat 100 kr per fastighet. För att göra det lättare att betala in medlemsavgiften har byalaget öppnat upp för swish inbetalningar.

Information läggs löpande upp på byalagets hemsida sandvikshamn.se

Händelser under året:

 • Städning av badplatserna genomfördes under påsken och i anslutning till årsmötet i juli.
 • Valborgsmässofirandet vid Nabben fick ställas in pga. väderförhållandena. Körsång och vårtal flyttades till Kvarnen där Ludde bjöd på kaffe. Byalaget tillsammans med några medlemmar eldade sedan upp bålet när vädret blev gynnsammare.
 • Midsommarfirande anordnades i Stenhuggarparken med dans runt majstången och dragspelsmusik.
 • Den sedvanliga grillkvällen för alla medlemmar anordnades den 14 juli i Stenhuggarparken.
 • På årsmötet 2017 tillsattes en arbetsgrupp för röjning av alvarsmarken vid pumphuset. Arbetet har genomförts som planerat under 2018.
 • Byalaget har fått en ny informationstavla som sitter på hamnkontorets vägg.
 • Byalaget har till kommunen fört fram behovet av reparations- och förbättringsåtgärder i hamnen (södra piren är sönderrostad, badstege och ny pir som bättre kan fungera som vågbrytare). Lagning av södra piren och en badstege har prioriterats av Borgholms Energi. Däremot ska förslaget om ny vågbrytare utredas i ännu en hamnutredning.
 • Brunnen i backen på Stenhuggarvägen blev kraftigt demolerad efter att en bilist kört på den och sedan smitit. Årsmötet tyckte att en snabb reparation var viktig. Swante Friberg fick i uppdrag att kontakta kommunen som äger brunnen. Genom bidrag från kommunen har brunnen reparerats av en fd stenhuggare. Brunnen återinvigdes under skördefesten genom att byalaget bjöd in till att ”dricka brunn”.
 • Problemet med för höga hastigheter på kustvägen till Djupvik och på vägen upp till Södvik togs upp av flera medlemmar på årsmötet. Byalaget har skickat en skrivelse till väghållaren Trafikverket som har avslagit vår begäran om sänkt hastighet.
 • Ett medlemsförslag om hjärtstartare i Sandviks hamn har behandlats av styrelsen. Borgholms kommun var inte beredd att införskaffa en sådan. Men byalaget har med hjälp av bidrag från Sandviks Fisk o Kök och Etail Advice AB införskaffat en hjärtstartare som nu har satts upp på en av hamnkontorets ytterväggar.
 • På årsmötet beslöts att bilda en arbetsgrupp för restaurering av Knisa mosse.

Sandvik 31/5 2019

……………………….            ……………………….             ……………………….

Ronny Cedertorn           Maria Assarsson          Peter Bagge

 

……………………                 ……………………….             ………………………

Johan von Reis               Per Thege                         Ulf Larsson

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.